Omdat er maar een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar zijn, kunt u kaarten bestellen via emailadres info@veintermezzo.nl . De geldende coronamaatregelen worden gehanteerd. Reserveren: € 12,50 via 06 - 23 70 51 53 of reserveren@veintermezzo.nl en vooruit betalen op rekeningnummer NL25 INGB 0004 0499 99. Kaarten aan de zaal: € 15,00 en jeugd tot 14 jaar gratis.
 F Hilberink 2000 - 2023 3-1-2023