Omdat er maar een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar zijn, kunt u kaarten bestellen via emailadres info@veintermezzo.nl . De geldende coronamaatregelen worden gehanteerd. Reserveren: € 12,50 via 06 - 23 70 51 53 of reserveren@veintermezzo.nl en vooruit betalen op rekeningnummer NL25 INGB 0004 0499 99. Kaarten aan de zaal: € 15,00 en jeugd tot 14 jaar gratis. I would rather be ashes than dust, A spark burnt out in a brilliant blaze Than be stifled by dry-rot... For man's chief purpose is to live, not to exist; I shall not waste my days trying to prolong them. I shall use my time. (tekst op de rouwkaart) Op 30 december 2022 is, tot ons groot verdriet en ontsteltenis, Hans Doornbos overleden. Op zijn verjaardag, 17 december 2022, heeft hij met ons het kerstconcert meegezongen. Het was zijn laatste concert. Hans was een bescheiden, maar hele attente en enthousiaste zanger in ons midden. Hij zorgde in de pauze regelmatig voor koek, tijdens de repetities de nodige humor en soms ook een kritische noot. Iedereen kon goed met Hans opschieten. Niet alleen wij, maar iedereen zal hem missen. Hij zal herinnerd worden als een bescheiden, aimabele en enthousiaste medezanger. Wij wensen zijn familie, alle vrienden en kennissen veel kracht toe. Wij blijven aan hem denken.
 F Hilberink 2000 - 2024 25-03-2024